Jdeme na to s Urwigem – 6. Úlohy a média

Ukázali jsme si, jak vytvořit ty nejdůležitější objekty ve wherigu. Na dnešek si nechám ty méně důležité, i když ne úplně nedůležité.

Úlohy

Úlohy nemají ve hře téměř jinou funkci, než že tvoří checklist, který by měl být splněn. Úlohy se hráči většinou odhalují postupně, tak jak prochází hrou, ale není to nezbytné, klidně je možné zveřejnit všechny najednou hned na začátku.

Založení nové úlohy se provádí ze seznamu úloh. Ten si zobrazíme z menu Zobrazit > Úlohy. Následně pak klepneme na již známé tlačítko Nová položka. V pravé části pak musíme určit název úlohy a určitě její podrobnější popis. Zde platí stejná pravidla, jako u všech ostatních objektů.
I další dvě vlastnosti – Zobrazit a Aktivní – nepředstavují nic překvapivého. Pouze úlohu, která je aktivní a má zaškrtnuto Zobrazit, vidí hráč v seznamu.

Specialitou úlohy je možnost označit ji za kompletní, což se v seznamu signalizuje „fajfkou“ u jejího názvu. Je dobré zmínit, že veškeré hrátky s úlohami slouží pouze autorovi. Wherigo nikoho nenutí, aby měl na konci kompletní všechny úlohy. Nastavení kompletnosti může na konci posloužit ke zjištění úspěšnosti hráče – je možné třeba spočítat procento kompletních úloh a podle toho se dál rozhodnout. Ale většina her je koncipována tak, že hráč má na konci kompletní všechny úlohy, které se průběžně objevily.

V seznamu vlastností najdeme i Správnost, která vypadá velmi lákavě. Navozuje představu, že bychom hráče nechali splnit nějaký úkol, ale zároveň bychom ohodnotili, jestli byl splněn správně nebo nesprávně. Bohužel změna hodnoty této vlastnosti způsobuje v Garminech pád, takže se nedoporučuje její používání.

Média

Média nejsou tím, bez čeho by cartridge nemohla existovat, rozhodně však učiní každou hru atraktivnější. Praktický význam mají dva typy: obrázek a audio.

Jak již jste si určitě všimli, každý objekt má, kromě jiných, dvě vlastnosti: Obrázek a Ikona. Obsah těchto vlastností se určuje výběrem ze všech obrázkových médií definovaných v cartdridgi. Ikonu zobrazují některé přístroje vedle názvu objektu v seznamu (Garmin mezi ně opět nepatří), Obrázek se pak objeví při zobrazení detailu objektu (tentokrát u všech přístrojů). Stejně tak každá zpráva, kterou wherigo zobrazuje, může být doplněna o obrázek ze seznamu médií.

Audio pak slouží k tomu, aby mohl být ve vhodné chvíli přehrán ilustrativní zvuk nebo melodie. Bohužel tu máme zase omezení, týkající se přístrojů Garmin. Ty nedokážou přehrát běžné hudební soubory, ale jsou schopné pouze vyluzovat jednoduché zvuky popsané ve speciálním souboru – prakticky se jedná o notový zápis jednohlasé melodie.

Založení nového média

Zobrazíme si seznam médií pomocí menu Zobrazit > Média a klepneme na tlačítko Nová položka. V panelu vlastností musíme vyplnit název a v případě potřeby i popis. Platí opět vše již dříve uvedené. V tomto případě však název média i popis slouží pouze pro informaci autorovi, hráči se nikde nezobrazuje.

Pro každé médium je nutné uvést jeho typ a alespoň jeden zdroj, neboli soubor obsahující obrázek nebo audio. Pro obrázky jsou akceptovány formáty JPG, BMP, GIF a PNG, pro audio pak WAV, MP3 a speciální formát pro Garminy FDL.
Zdroje se přidávají pomocí tlačítka Nová položka v sekci Zdroje. Pokud vyberete soubor, který se nachází mimo adresář s projektovým souborem, budete dotázáni, zdali má být zdroj překopírován do tohoto adresáře. Můžete se rozhodnout, jak chcete, lepší je však odpovědět ano a mít všechny soubory pohromadě.
Tlačítko Editovat položku je možné použít k záměně souboru za jiný, tlačítko Vymazat pak k odebrání zdroje ze seznamu (soubor se však fyzicky nesmaže, takže se nemusíte bát).

Obrázky

U obrázků je potřeba mít na paměti, že přístroje umí zobrazovat pouze statické obrázky. Není možné použít animovaný gif, resp. v takovém případě bude zobrazen pouze první ze sekvence obrázků. Je to škoda, protože podpora animovaných gifů by umožnila poměrně jednoduše vytvářet další efekty, ale nezbývá nám, než se s tím smířit.

Jaké mají mít obrázky rozměry? Pro „velké“ obrázky není vhodné překročit 230×170 bodů, optimální velikost je pak 230×120 bodů. K menším obrázkům se přístroje mohou zachovat různě – některé je zobrazí v originální velikosti, jiné provedou roztažení obrázku na „svoji“ velikost. U větších obrázků je většinou proveden ořez, takže hráč vidí jenom jejich část. Pro obrázky, které mají být použity jako ikony, je maximální velikost 32×32 bodů.

Audio

Jak už jsem uvedl, u zvuků panuje největší nekompatibilita mezi zařízeními. Zatímco Garminy dokáží přehrát pouze jednoduchou melodii popsanou v souboru FDL, telefony dokáží víc. Většina přehraje MP3 nebo WAV, záleží na typu telefonu a konkrétním wherigo přehrávači.

Jak to udělat, aby wherigo něco zahrálo na Garminovi i na ostatních přístrojích? V takovém případě je potřeba k jednomu médiu připojit více zdrojů – jeden FDL pro Garminy a jeden MP3 nebo WAV pro ostatní přístroje. Podle různých zkušeností se zdá, že je lepší, pokud je prvním zdrojem v seznamu MP3 a až po něm FDL. Vždy je potřeba funkčnost vyzkoušet v praxi.

Praktické využití audia

Zvuky nebo hudba v cartridgi nemusí být pouze na ozdobu. Velmi dobrým zvykem je přehrát zvuk vždy, když je zobrazena nějaká zpráva. Pokud je tento princip dodržen v celé hře, hráč nemusí tak často sledovat displej, protože je na případnou zprávu upozorněn zvukově.

Kde sebrat FDL soubory

To není úplně jednoduché. V zásadě jsou dvě možnosti: Jednak lze použít speciální program SystemBeepRecorder, který dokáže takový zvuk vytvořit. Jinak internetem také proběhla již hotová knihovna zvuků a melodií ve formátu FDL, proto je možné se pokusit ji vyhledat. Problém je v tom, že zkratka FDL je používána i pro jiné typy souborů, navíc některé nalezené odkazy již nejsou funkční, takže vyhledání správného zdroje není jednoduché.
Mně se podařilo na oficiálním fóru Groundspeaku nalézt tento příspěvek: http://forums.ground…howtopic=195491. Obsahuje jak odkaz na program SystemBeepRecorder, tak i na knihovnu již existujících zvuků. Ke stažení je nutné být přihlášen. Funguje stejné uživatelské jméno a heslo jako na webu www.geocaching.com.

A nyní se už můžeme konečně vrhnout do oživovaní naší hry.