Archiv podle data:7. 11. 2013

Jdeme na to s Urwigem – 3. Definice zón I.

Cartridge máme založenou, pojmenovanou a můžeme se vrhnout do definice jednotlivých zón. I když se dá vytvořit wherigo, které nebude používat žádné zóny, přesto drtivá většina je obsahovat bude, neboť právě zóny zprostředkovávají spojení virtuálního prostředí hry s reálným světem. My si budeme pro jistotu pamatovat, že zóny jsou nezbytnou součástí každého wheriga....