Archiv podle data:11. 11. 2013

Jdeme na to s Urwigem – 4. Definice zón II.

Dnes dokončíme definici zóny, kterou jsme začali v minulém díle. Viditelnost a aktivita Každá zóna má dva důležité atributy, které určují její momentální stav. Jsou jimi viditelnost a aktivita.Zóna tedy může být z pohledu viditelnosti viditelná - zobrazuje se v seznamu zón v přehrávači a hráč se na ni může nechat navigovat, neviditelná...